Dąbkowska, M. . „Psychospołeczne Konsekwencje Pandemii Koronawirusa (COVID-19) U Dzieci I młodzieży – przegląd Wybranych Opracowań”. Niepełnosprawność- Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, nr 39, maj 2020, s. 150-6, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/niepelnosprawnosc/article/view/5738.