[1]
Przylipiak, M. 2021. On the Margin of ”Satantango”. Some Remarks on Slow Cinema. Panoptikum. 26 (paź. 2021), 257–274. DOI:https://doi.org/10.26881/pan.2021.26.12.