(1)
Fortuna Jr., G. "Pornduction Studies". Produkcja I Dystrybucja Pornografii Przed Rewolucją Cyfrową Na przykładzie Rynku Brytyjskiego. pan 2016, 167-177.