(1)
Łuniewicz, J. Transformation Chic. Przyczynek Do Semiotyki Mody Okresu przełomu. pan 2016, 14-27.