(1)
Fortuna Jr., G. Elgaz Na Tle Polskiego Rynku Wideo. pan 2016, 69-91.