(1)
Hauschild, M. Pontiac Agaty. Filmowe Political-Fiction Jako Krzywe Lustro Pierwszych Lat Polskiej Transformacji. pan 2016, 110-127.