(1)
Klejsa, K. Kamera… akcja… Ale Kto Przed Ekranem? O Antologii Audiences Iana Christie. pan 2012, 184-192.