(1)
Sołodki, P. Serial Internetowy – Notatki O Zjawisku. pan 2018, 33-46.