(1)
Borowiecki, A. Rozwój złożonej narracyjności W amerykańskich Serialach. pan 2018, 83-94.