(1)
Grzechowiak, J. "Na melinę" – Zapomniane dzieło Stanisława Różewicza. pan 2018, 193-208.