(1)
Budzik, J. H.; Kasprzak, M. O Pewnej Tendencji (współczesnego) Kina francuskiego… „Kino przedmieść” I Jego Wizualne Parateksty Na przykładzie "Nienawiści" Mathieu Kassovitza I "Nieustraszonej" Danielle Arbid. pan 2020, 150-167.