(1)
Tymińska, M. .; Majkowski, T. Z. Wstęp: Game-Opticon: Przestrzenie, Nawigacje, Eksploracje. pan 2021, 6-9.