(1)
Przylipiak, M. Defining Documentary. pan 2023, 11-38.