Fortuna Jr., G. (2016). "Pornduction Studies". Produkcja i dystrybucja pornografii przed rewolucją cyfrową na przykładzie rynku brytyjskiego. Panoptikum, (16), 167–177. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/panoptikum/article/view/183