Łuniewicz, J. (2016). Transformation chic. Przyczynek do semiotyki mody okresu przełomu. Panoptikum, (15), 14–27. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/panoptikum/article/view/192