Jajko, K. (2016). Skrzynki, talerze i transformacja. Młodzieńcze lata telewizji satelitarnej nad Wisłą. Panoptikum, (15), 30–52. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/panoptikum/article/view/193