Szeligowska, N. (2016). Wszystko jest dla ludzi. Młodzi widzowie w Polsce w okresie transformacji systemowej i ich pierwsze doświadczenia z kulturą audiowizualną. Panoptikum, (15), 53–69. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/panoptikum/article/view/194