Fortuna Jr., G. (2016). Elgaz na tle polskiego rynku wideo. Panoptikum, (15), 69–91. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/panoptikum/article/view/195