Pisula, R. (2016). "Suszyć, skruszyć, zmielić, zważyć". Kino gatunków a filmy z Panem Kleksem. Panoptikum, (15), 94–109. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/panoptikum/article/view/196