Hauschild, M. (2016). Pontiac Agaty. Filmowe political-fiction jako krzywe lustro pierwszych lat polskiej transformacji. Panoptikum, (15), 110–127. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/panoptikum/article/view/197