Taras, K. (2016). Mój Pasikowski. Uwagi o dramaturgizacji obrazu w "Krollu", "Psach" i "Psach 2". Panoptikum, (15), 128–141. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/panoptikum/article/view/198