Major, M. (2015). Duże ciała na małym ekranie. Nienormatywne wizerunki męskości w neoserialach. Panoptikum, (14), 136–151. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/panoptikum/article/view/214