Borowiecki, A. (2018). Rozwój złożonej narracyjności w amerykańskich serialach. Panoptikum, (20), 83–94. https://doi.org/10.26881/pan.2018.20.05