Grzechowiak, J. (2018). "Na melinę" – zapomniane dzieło Stanisława Różewicza. Panoptikum, (20), 193–208. https://doi.org/10.26881/pan.2018.20.12