Przylipiak, M. (2008). Walka o prawa ludności murzyńskiej w USA w optyce kina bezpośredniego. Przypadek The Children Were Watching. Panoptikum, (7), 147–162. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/panoptikum/article/view/336