Budzik, J. H., & Kasprzak, M. (2020). O pewnej tendencji (współczesnego) kina francuskiego… „Kino przedmieść” i jego wizualne parateksty na przykładzie "Nienawiści" Mathieu Kassovitza i "Nieustraszonej" Danielle Arbid. Panoptikum, (23), 150-167. https://doi.org/10.26881/pan.2020.23.11