Tymińska, M. ., & Majkowski, T. Z. (2021). Wstęp: Game-opticon: przestrzenie, nawigacje, eksploracje. Panoptikum, (24), 6–9. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/panoptikum/article/view/6059