Tymińska, Marta, i Tomasz Z. Majkowski. 2021. „Wstęp: Game-Opticon: Przestrzenie, Nawigacje, Eksploracje”. Panoptikum, nr 24 (czerwiec):6-9. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/panoptikum/article/view/6059.