Grzechowiak, J. (2018) „"Na melinę" – zapomniane dzieło Stanisława Różewicza”, Panoptikum, 0(20), s. 193-208. doi: 10.26881/pan.2018.20.12.