Grzechowiak, J. (2018) „«Na melinę» – zapomniane dzieło Stanisława Różewicza”, Panoptikum, (20), s. 193–208. doi: 10.26881/pan.2018.20.12.