Budzik, J. H. i Kasprzak, M. (2020) „O pewnej tendencji (współczesnego) kina francuskiego… «Kino przedmieść» i jego wizualne parateksty na przykładzie "Nienawiści" Mathieu Kassovitza i "Nieustraszonej" Danielle Arbid”, Panoptikum, (23), s. 150-167. doi: 10.26881/pan.2020.23.11.