Fortuna Jr., G. „«Pornduction Studies». Produkcja I Dystrybucja Pornografii Przed Rewolucją Cyfrową Na przykładzie Rynku Brytyjskiego”. Panoptikum, nr 16, listopad 2016, s. 167-7, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/panoptikum/article/view/183.