Hauschild, M. „Pontiac Agaty. Filmowe Political-Fiction Jako Krzywe Lustro Pierwszych Lat Polskiej Transformacji”. Panoptikum, nr 15, czerwiec 2016, s. 110-27, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/panoptikum/article/view/197.