Borowiecki, A. „Rozwój złożonej narracyjności W amerykańskich Serialach”. Panoptikum, nr 20, grudzień 2018, s. 83-94, doi:10.26881/pan.2018.20.05.