Budzik, J. H., i M. Kasprzak. „O Pewnej Tendencji (współczesnego) Kina francuskiego… «Kino przedmieść» I Jego Wizualne Parateksty Na przykładzie "Nienawiści" Mathieu Kassovitza I "Nieustraszonej" Danielle Arbid”. Panoptikum, nr 23, sierpień 2020, s. 150-67, doi:10.26881/pan.2020.23.11.