Tymińska, M. ., i T. Z. Majkowski. „Wstęp: Game-Opticon: Przestrzenie, Nawigacje, Eksploracje”. Panoptikum, nr 24, czerwiec 2021, s. 6-9, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/panoptikum/article/view/6059.