[1]
Mielnik, M. 2016. Przedstawienia cnót kobiecych w sztuce gdańskiej na tle piśmiennictwa kaznodziejskiego i literatury moralistycznej. Porta Aurea. 15 (cze. 2016), 21–38.