(1)
Mielnik, M. . Przedstawienia cnót Kobiecych W Sztuce gdańskiej Na Tle piśmiennictwa Kaznodziejskiego I Literatury Moralistycznej. Porta Aurea 2016, 21-38.