(1)
Staręga, M. Niezrealizowane Projekty Odbudowy kościoła W Oruni Autorstwa gdańskiego Architekta Miejskiego Carla Samuela Helda. PA 2020, 257-274.