(1)
Barylewska-Szymańska, E. . Działalność Architekta Friedricha Fischera (1879–1944) W Gdańsku I Sopocie. Porta Aurea 2021, 91-122.