(1)
Juszczyk, A. Wczesny Okres twórczości Hanny Żuławskiej. Warszawa–Paryż–Gdynia. Porta Aurea 2021, 148-173.