(1)
Załęska-Kaczko, J. Nawiązania Do Tradycji Budownictwa Wiejskiego W Architekturze Wolnego Miasta Gdańska W Dobie Narodowego Socjalizmu. Porta Aurea 2021, 174-205.