(1)
Jaśniewicz‑Downes, A. Upamiętnienie I tożsamość Rodzinna W Szesnastowiecznym Gdańsku: Portrety członków Rodziny Connertów (1550–1599). Porta Aurea 2022, 202-230.