Mielnik, M. . (2016). Przedstawienia cnót kobiecych w sztuce gdańskiej na tle piśmiennictwa kaznodziejskiego i literatury moralistycznej. Porta Aurea, (15), 21–38. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/portaaurea/article/view/3378