Staręga, M. (2020). Niezrealizowane projekty odbudowy kościoła w Oruni autorstwa gdańskiego architekta miejskiego Carla Samuela Helda. Porta Aurea, (19), 257–274. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/portaaurea/article/view/5182