Barylewska-Szymańska, Ewa. 2021. „Działalność Architekta Friedricha Fischera (1879–1944) W Gdańsku I Sopocie”. Porta Aurea, nr 20 (grudzień):91-122. https://doi.org/10.26881/porta.2021.20.05.