Juszczyk, Aleksandra. 2021. „Wczesny Okres twórczości Hanny Żuławskiej. Warszawa–Paryż–Gdynia”. Porta Aurea, nr 20 (grudzień):148-73. https://doi.org/10.26881/porta.2021.20.07.