Mielnik, M. . (2016) „Przedstawienia cnót kobiecych w sztuce gdańskiej na tle piśmiennictwa kaznodziejskiego i literatury moralistycznej”, Porta Aurea, (15), s. 21–38. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/portaaurea/article/view/3378 (Udostępniono: 28 listopad 2023).