Juszczyk, A. (2021) „Wczesny okres twórczości Hanny Żuławskiej. Warszawa–Paryż–Gdynia”, Porta Aurea, (20), s. 148–173. doi: 10.26881/porta.2021.20.07.