[1]
M. . Mielnik, „Przedstawienia cnót kobiecych w sztuce gdańskiej na tle piśmiennictwa kaznodziejskiego i literatury moralistycznej”, Porta Aurea, nr 15, s. 21–38, cze. 2016.